คือ เทียนรูปทรงกระบอกขนาดเล็ก มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 เซนติเมตร (ซม.) หรือ

1 ½ นิ้ว และ มีความสูง 4-6 เซนติเมตร (ซม.)หรือ 1 ½ นิ้ว / 2 นิ้ว หรือ 3 นิ้ว

เป็นเทียนที่ออกแบบมาเพื่อจุดในแก้วขนาดเล็ก เพื่อไม่ให้น้ำตาเทียนไหลเวลาที่จุดเทียน เป็น

เทียนสำหรับใช้ในโบสถ์ สวดมนต์ หรืออธิฐาน ใช้จุดในถ้วยหรือในแก้ว

ไม่พบสินค้าตรงกับที่คุณเลือก

สามารถเลือกซื้อสินค้าออนไลน์เพิ่มเติมได้ที่ KIDARTSHOP.COM ยกเลิก

ปิดโหมดสีเทา