คือเทียนที่นิยมใช้จุดเพื่อให้ความร้อนสำหรับจุดใต้เตาเตาน้ำมันหอม เป็นเทียนภาชนะทีบรรจุ

อยู่ในถ้วยที ไลท์ที่ทำจากโลหะหรือพลาสติกขนาดเล็ก มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของถ้วย

Ø3.8 – 4 เซนติเมตร (ซม.) และมีความสูงของถ้วยอยู่ที่ 15 -18 มิลลิเมตร (มม.) ขนาด

บรรจุ 10 – 100 ชิ้น / แพค นิยมใช้จุดในโอกาสทั่วไป เพราะใช้ง่าย และสามารถจุดได้ทุกที่

ไม่พบสินค้าตรงกับที่คุณเลือก

สามารถเลือกซื้อสินค้าออนไลน์เพิ่มเติมได้ที่ KIDARTSHOP.COM ยกเลิก

ปิดโหมดสีเทา