ป็นเทียนที่สามารถวางได่โดยไม่ต้องใช่้เชิงเทียน เป้นทรงกลม ขนาดที่ได้ความนิยมคือขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว และมีความสูงแตกต่างกันไปตั้งแต่ 3 4 5 6 นิ้ว นอกจากรูปทงก

ลม เทียนชนิดนี้อาจมีรูปทรงสี่เหลี่ยม หกดหลี่ยมได้

ไม่พบสินค้าตรงกับที่คุณเลือก

สามารถเลือกซื้อสินค้าออนไลน์เพิ่มเติมได้ที่ KIDARTSHOP.COM ยกเลิก

ปิดโหมดสีเทา