เเป็นเทียนหอมที่บรรจุในภาชนะส่วนใหญ่เป็นแก้วใส, มีเนี่ยมหรือเซรามิค เทียนชนิดนี้สามารถ

จุดที่ไหนก็ได้ และเคลื่อนย้ายจัดเก็บได้สะดวก เทีัยนในแก้วเป้นเทียนที่สามาถจุดได้นาน

เพราะไ่ม่มีน่ำตาเทียนไหลเหมือนเทียนชนิดอื่น

ไม่พบสินค้าตรงกับที่คุณเลือก

สามารถเลือกซื้อสินค้าออนไลน์เพิ่มเติมได้ที่ KIDARTSHOP.COM ยกเลิก

ปิดโหมดสีเทา